top of page

Zasady i Warunki

Ta witryna jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Vision For You. Niniejsze Warunki określają warunki, na jakich możesz korzystać z naszej strony internetowej i oferowanych przez nas usług. Ta strona internetowa oferuje odwiedzającym rozwiązanie cyfrowe dla Twojej firmy. Uzyskując dostęp do witryny internetowej naszej usługi lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków.

 

 1. Kto może korzystać z Twojej strony internetowej; jakie są wymagania do założenia konta

 2. Kluczowe warunki handlowe oferowane klientom

 3. Zastrzeżenie prawa do zmiany oferty

 4. Gwarancje i odpowiedzialność za usługi i produkty

 5. Własność własności intelektualnej, prawa autorskie i logo

 6. Odszkodowanie

 7. Ograniczenie odpowiedzialności

 8. Prawo do zmiany i modyfikacji Warunków

 9. Preferencja prawa i rozstrzyganie sporów

 10. Informacje kontaktowe

 1. Aby korzystać z naszej strony internetowej i/lub otrzymywać nasze usługi, musisz mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletnim w swojej jurysdykcji oraz posiadać uprawnienia prawne, prawo i swobodę wejścia w niniejsze Warunki jako wiążąca umowa. Nie możesz korzystać z tej witryny i/lub korzystać z usług, jeśli jest to zabronione w Twoim kraju lub na mocy jakiegokolwiek prawa lub regulacji, które mają do Ciebie zastosowanie.

 2. Kupując przedmiot, zgadzasz się, że: (i) jesteś odpowiedzialny za przeczytanie pełnej listy przedmiotu przed podjęciem zobowiązania do jego zakupu: (ii) zawierasz prawnie wiążącą umowę zakupu przedmiotu, gdy zobowiązujesz się do zakupu przedmiotu i kończysz proces płatności przy wymeldowaniu.
  Ceny, które pobieramy za korzystanie z naszych usług / za nasze produkty, są podane na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen prezentowanych produktów w dowolnym momencie oraz do poprawiania błędów cenowych, które mogą wystąpić nieumyślnie. Dodatkowe informacje o cenach i podatku od sprzedaży są dostępne na stronie płatności.
  „Opłata za usługi i wszelkie inne opłaty, które możesz ponieść w związku z korzystaniem z usługi, takie jak podatki i ewentualne opłaty transakcyjne, będą naliczane co miesiąc za pomocą Twojej metody płatności.

 3. Możemy bez wcześniejszego powiadomienia zmienić usługi; zaprzestania świadczenia usług lub jakichkolwiek funkcji oferowanych przez nas usług; lub tworzyć limity dla usług. Możemy trwale lub tymczasowo zakończyć lub zawiesić dostęp do usług bez powiadomienia i odpowiedzialności z dowolnego powodu lub bez powodu.

 4. Kiedy otrzymamy ważne roszczenie gwarancyjne na zakupiony u nas produkt, naprawimy odpowiednią wadę lub wymienimy produkt. Jeśli nie będziemy w stanie naprawić lub wymienić produktu w rozsądnym czasie, klient będzie uprawniony do pełnego zwrotu pieniędzy po niezwłocznym zwróceniu nam produktu. Zapłacimy za wysyłkę naprawionych lub wymienionych produktów do klienta, a klient będzie odpowiedzialny za przesyłkę zwrotną produktu do nas.

 5. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przesyłając dowolne treści (w tym między innymi projekty, obrazy, animacje, filmy, pliki audio, czcionki, logo, ilustracje, kompozycje, dzieła sztuki, interfejsy, tekst i dzieła literackie) w jakikolwiek sposób na stronę internetową , potwierdzasz, że posiadasz wszystkie odpowiednie prawa lub że otrzymałeś odpowiednią licencję na przesyłanie/przesyłanie/wysyłanie treści. Zgadzasz się i zgadzasz, że przesłane/przesłane treści mogą być publicznie wyświetlane na stronie internetowej.

 6. Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Vision For You przed wszelkimi żądaniami, stratami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub wydatkami (w tym honorariami adwokackimi) skierowanymi przeciwko nim przez osoby trzecie z powodu lub w związku z korzystaniem z stronie internetowej lub którejkolwiek z usług oferowanych na stronie internetowej.

 7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Vision For You w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe, w tym między innymi szkody z tytułu utraty zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub inne straty niematerialne, wynikające z lub związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z usługi. 
  W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo [właściciel witryny] nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek (i) błędy, pomyłki lub nieścisłości treści; (ii) obrażenia ciała lub szkody majątkowe dowolnego rodzaju, wynikające z dostępu do naszej usługi lub korzystania z niej; oraz (iii) jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem do naszych bezpiecznych serwerów i/lub wszelkimi przechowywanymi na nich danymi osobowymi lub korzystaniem z nich.

 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu według własnego uznania. Dlatego należy okresowo przeglądać te strony. Gdy zmienimy Warunki w istotny sposób, powiadomimy Cię, że w Warunkach wprowadzono istotne zmiany. Dalsze korzystanie z Witryny lub naszej usługi po każdej takiej zmianie oznacza akceptację nowych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z niniejszych warunków lub jakąkolwiek przyszłą wersję Warunków, nie korzystaj z witryny internetowej lub usługi ani nie uzyskuj do nich dostępu (lub nadal uzyskuj do nich dostęp).

 9. Niniejsze Warunki, prawa i środki prawne przewidziane w niniejszym dokumencie oraz wszelkie roszczenia i spory związane z niniejszymi Warunkami i/lub usługami będą regulowane, interpretowane i egzekwowane pod każdym względem wyłącznie i wyłącznie zgodnie z wewnętrznymi prawami materialnymi Stanów Zjednoczonych Królestwa, bez względu na jego zasady kolizyjne. Wszelkie takie roszczenia i spory będą wnoszone, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę na rozstrzyganie ich wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji w Huddersfield. Niniejszym wyraźnie wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 10. Wszelkie komentarze, zapytania i prośby dotyczące naszych ust są mile widziane i należy je kierować na adres hello@visionforyou.co.uk.

bottom of page